admin Styczeń 26, 2023 Artykuly sponsorowane

Każda inwestycja budowlana, która powstaje w technice murowanej, wymaga zastosowania odpowiedniego spoiwa - tylko dzięki temu poszczególne elementy takie jak cegły, kamienie czy pustaki połączy się trwale i tym samym powstanie stabilna i wytrzymała konstrukcja. Co trzeba wiedzieć o spoiwach budowlanych?

 

Spoiwo budowlane - definicja 

Jest to swego rodzaju materiał budowlany, który służy do łączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Jednak ten materiał budowlany różni się od innych i tym samym określa się go również mianem chemicznych związków aktywnych, które w połączeniu z wodą twardnieją i tym samym uzyskują możliwość wiązania. Takie spoiwo widoczne jest gołym okiem między innymi pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi. Spoiwo budowlane ma zastosowanie więc przede wszystkim do przygotowywania zapraw oraz betonów, ale stosuje się je również do produkcji materiałów ściennych oraz wykończeniowych. 

Rodzaje spoiw budowlanych 

Spoiwa budowlane dzieli się przede wszystkim ze względu na to, jak zachowują się w połączeniu z wodą - mogą zachodzić między nimi pewne różnice w zakresie wysychania i wiązania. Dlatego wśród nich wyróżnia się spoiwa budowlane powietrzne oraz hydrauliczne. W przypadku tych pierwszych spoiwo twardnieje i wiąże tylko w połączeniu z powietrzem, natomiast hydrauliczne wiąże i twardnieje również w kontakcie z wodą. 

Poza tym te materiały budowlane różnią się także swoim składem i wyróżnia się wśród nich spoiwa mineralne oraz organiczne. Spoiwa powietrzne i hydrauliczne to spoiwa mineralne, które powstają na przykład ze sproszkowanych surowców skalnych czy spieków, a w połączeniu z wodą zyskują postać półpłynną. Procesy chemiczne, które powodują twardnienie spoiwa, są nieodwracalne. 

Najpopularniejsze spoiwa budowlane - cement

Istnieje kilka najbardziej popularnych i od dawna wykorzystywanych w budownictwie spoiw. Jest to przede wszystkim cement, który powstaje ze zmielenia klinkieru z dodatkiem kamienia gipsowego oraz na przykład żużlu, pyłu krzemionkowego, wapienia czy popiołu lotnego. Niezwykle ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji tych składników, ponieważ ma to wpływ na zdolność i szybkość wiązania zaprawy, a także wytrzymałość na różnorodne czynniki zewnętrzne. Istnieje kilka odmian cementu, które różnią się między innymi ilością oraz rodzajem dodatków, a każda z tych odmian ma nieco inne zastosowanie, np. czysty cement portlandzki stosuje się między innymi w konstrukcjach zbrojnych stropów, nadproży i słupów. Więcej o rodzajach cementu dowiesz się na stronie https://www.gorazdze.pl/pl/Cement

Inne spoiwa budowlane - wapno i gips 

Innymi popularnymi spoiwami budowlanymi jest wapno oraz gips. Wapno składa się z tlenków oraz wodorotlenków wapnia i ma zastosowanie przede wszystkim jako dodatek do innych zapraw. Jest ono między innymi komponentem zapraw murarskich i tynkarskich. Gips natomiast jest spoiwem szybko twardniejącym, dlatego ma on zastosowanie przede wszystkim do sporządzania zapraw tynkarskich, szpachlowych oraz montażowych.