admin Kwiecień 13, 2023 Artykuly sponsorowane

Podczas każdej realizacji projektów budowlanych liczą się czas i pieniądze. Dlatego też ważna jest z perspektywy inwestora kompleksowa i jakościowa praca zatrudnionej firmy. Wybór generalnego wykonawcy budowlanego nie jest jednak łatwym zadaniem. Co warto zatem na ten temat wiedzieć?

Generalny wykonawca budowlany — liczy się doświadczenie 

Wybór generalnego wykonawcy budowlanego powinien być podyktowany przede wszystkim doświadczeniem. Ważne jest bowiem, aby firma budowlana dysponowała nie tylko odpowiednimi narzędziami, ale także wiedzą i to zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Wykonawca musi poprowadzić projekt od samego początku do samego końca, realizując wszelkie powierzone mu zadania inwestycyjne.  

Mowa tutaj m.in. o uzyskaniu pozwolenia na budowę, przygotowaniu kosztorysów i harmonogramów prac oraz dopilnowaniu dokumentacji projektowej. Generalny wykonawca budowlany musi też zadbać o dostawy materiałów, zabezpieczenie placu budowy czy koordynację pracy swoich podwykonawców. To doświadczenie wykonawcy wpływa na szybkość postępowania prac, a także ich finalną jakość. 

Przed wyborem generalnego wykonawcy budowlanego należy zweryfikować jego portfolio. Przykładowe realizacje ukończonych projektów można znaleźć na stronach internetowych, katalogach czy nawet w mediach społecznościowych. Warto również zobaczyć ukończone inwestycje na własne oczy, aby móc zweryfikować jakość ich wykonania. 

Opinie innych klientów i inne kwestie

W wyborze odpowiedniego generalnego wykonawcy budowlanego przydatne mogą być również opinie i referencje innych klientów, którzy wcześniej korzystali z takich usług. Ważne także, aby zawsze zapoznać się ze specyfiką prac, jakie wykonuje dana firma. Niektórzy wykonawcy specjalizują się bowiem w budownictwie mieszkaniowym, a inni w budownictwie przemysłowym itp.

Odpowiedni generalny wykonawca inwestycji budowlanych powinien też zapewnić terminowość i optymalizację kosztów. Mowa tutaj o przygotowaniu dokumentacji technicznej wraz z harmonogramem prac, a także zapewnieniu bezpieczeństwa na placu budowy i wszelkich niezbędnych pozwoleń.

Taka firma powinna kompleksowo zadbać o każdy element realizowanej inwestycji — od szukania ekip wykończeniowych i kupowania materiałów po koordynację pracy podwykonawców. Działania te mogą obejmować zarówno prace fundamentowe, ziemne, montażowe, ale także wykończeniowe i dodatkowe (jak np. uporządkowanie terenu po ukończeniu budowy).  

Generalny wykonawca budowlany powinien zapewnić zarówno artykuły budowlane, jak i nowoczesny sprzęt i transport. Firmy tego typu powinny także brać pełną odpowiedzialność za wykonanie pracy, które zostały uprzednio określone w pisemnej umowie. Co więcej, wszelkie rozwiązania technologiczne muszą być dopasowane do warunków inwestycji, budżetu i potrzeb inwestorów. Generalnego wykonawcę budowlanego powinna cechować świetna reputacja, własny sprzęt, bogate doświadczenie i zespół ekspertów.