admin Wrzesień 05, 2021 Aktualnosci

Kim jest deweloper ?

Określenie deweloper używane jest bardzo często w różnym kontekście. Nowa ustawa deweloperska z 2021 roku definiuje dewelopera jako osobę prawną która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej    zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym na nabywcę. Prościej deweloperem jest firma prowadząca w ramach swojej działalności, koordynację prace nad całym procesem inwestycyjnym związaną z daną nieruchomością. W przypadku branży budowlanej, inwestora takiego nazywa się deweloperem budowlanym. Deweloper budowlany jest czynnym uczestnikiem rynku nieruchomości będąc jego inicjatorem i realizatorem. W zakresie działania dewelopera jest zajmowanie się przedsięwzięciami deweloperskimi bądź procesami deweloperskimi. Z tytułu prowadzonej działalności deweloper budowlany uzyskuje zyski ze sprzedaży lub wynajmu zrealizowanych nieruchomości.

 

Zadania dewelopera budowlanego
Całe przedsięwzięcie deweloperskie w branży budowlanej to nadzór nad inwestycją poczynając od wybrania i zakupu gruntów, aż po efekt końcowy inwestycji, związany ze sprzedażą lub wynajmem lokali. W ramach swojej działalności, deweloper budowlany oprócz nadzoru budowlanego przejmuje na siebie również wszelkie sprawy związane z finansowaniem inwestycji oraz marketingiem zmierzającym do znalezienia nabywców. Do podstawowych zadań dewelopera można zaliczyć:  

1. Wybór i zakup nieruchomości gruntowej 
Zadanie to związane jest ze znalezieniem odpowiedniego terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Jest to bardzo ważne zadanie ponieważ od lokalizacji w dużej mierze zależeć będzie cena przyszłych wznoszonych lokali. Im bardziej atrakcyjne miejsce tym wartość sprzedawanego lokalu może być wyższa. Dodatkowym atutem lokalizacji jest dostępność do wszystkich mediów bez konieczności ponoszenia duży kosztów na budowę pełnej infrastruktury. Zadanie kończy się zakupem nieruchomości gruntowej na której powstać ma inwestycja.

2. Przygotowanie projektu
Zlecenie przygotowania projektu i jego kształtu to kolejne ważne zadanie dewelopera budowlanego. Obok lokalizacji, kształt i forma wznoszonego obiektu powinna być tak dopasowana, aby nie konfliktowała z otoczeniem, była przyjazna dla jego przyszłych użytkowników oraz spełniała postanowienia Prawa Budowlanego i Warunków Technicznych.

3. Finansowanie projektu

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem jest zapewnienie finansowania inwestycji. Od 2012 roku gdy weszła nowelizacja ustawy deweloperskiej deweloperzy nie mogą w całości finansować inwestycji z wpłat przyszłych właścicieli. Obecnie nabywcy wpłacają pieniądze na rachunek powierniczy, skąd pieniądze trafiają do dewelopera po spełnieniu określonych warunków. Obecnie deweloperzy korzystają z trzech źródeł finansowania inwestycji którymi są:

- środki własne - deweloper finansuje inwestycje własnymi pieniędzmi bądź posiłkując się zewnętrznymi inwestorami którzy wykładają kapitał 

- kredyt deweloperski - źródłem finansowania inwestycji jest bank który przyznaje kredyt na konkretny cel ( w tym przypadku sfinansowanie inwestycji deweloperskiej) 

- wpłaty klientów - deweloper finansuje inwestycję pieniędzmi z transz klientów poprzez rachunek powierniczy 


4. Nadzór budowlany nad prowadzonymi pracami
Kolejne bardzo ważne zadanie dla dewelopera związane jest z zapewnieniem odpowiedniego placu budowy łącznie z całym zapleczem i zapewnieniem materiałów budowlanych wraz z ich dostawami. Na zmieniającym się rynku dostępu materiałów budowlanych i ciągłymi zmianami inflacyjnymi cen, dobre zabezpieczenie całej inwestycji przekłada się na wysokość możliwego do osiągnięcia zysku. W tym miejscu należy podkreślić, że głównym celem dewelopera jest osiągnięcie jak najlepszego dla siebie zysku finansowego.5. Sprzedaż mieszkań lub domów
Nie każda inwestycja realizowana przez dewelopera budowlanego obejmuje rozpoczęcie jej wraz z chwilą posiadania odpowiedniej liczby nabywców. Często bywa tak, że deweloper realizuje również działania marketingowe prowadzące do sprzedaży mieszkań. Im lepsza i „modniejsza” lokalizacja tym łatwiejsza sprzedaż. Nie zawsze sprzedaż lokali po zakończeniu całego procesu inwestycyjnego jest w 100% zrealizowana. Jeśli pomimo zakończenia budowy i odebranie jej przez stosowne służby, lokale mieszkalne lub domy nie znalazły nabywców, na deweloperze budowlanym spoczywa konieczność szukania nabywców. Im zrobi to szybciej, tym większy zysk osiągnie.