admin Wrzesień 14, 2021 Artykuly sponsorowane

Kilka informacji na temat przejść instalacyjnych

Przejścia instalacyjne określane są również mianem przepustów instalacyjnych. Obie te nazwy odnoszą się do miejsc przejścia instalacji poprzez oddzielenia pożarowe między strefami pożarowymi, które muszą zostać w określony sposób uszczelnione oraz zabezpieczone. Instalacje te mogą składać się zarówno z systemów kabli, jak i rur. Mogą być one proste (pojedyncze kable lub rury), jednak spotkać można również instalacje z kilkoma rodzajami tego typu elementów. Przejścia instalacyjne mają za zadanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożaru. W związku z tym muszą one spełniać określone wymagania. Jakie? O tym już przeczytacie poniżej.

Wymagania dotyczące odpowiedniego zabezpieczania przejść instalacyjnych

Jak większość wymagań dotyczących elementów ochrony przeciwpożarowej, tak również te dotyczące przejść instalacyjnych, zapisane zostały w Warunkach Technicznych. Ze względu na swą funkcję przejścia instalacyjne powinny charakteryzować się odpornością na działanie ognia oraz wysokiej temperatury. Ważne również, aby posiadały one taką samą klasę odporności ogniowej, co oddzielenie pożarowe, w którym zostały wykonane. Więcej o tego typu produktach znaleźć można na stronie: https://www.promat.com/pl-pl/budownictwo/produkty-i-konstrukcje/produkty/przejscia-instalacyjne/.

Przejścia instalacyjne powinny być także odpowiednio zabezpieczone. Właściwą ochronę można uzyskać dzięki stosowaniu prawidłowo dobranych, dedykowanych do tego celu produktów. Są to między innymi specjalistyczne kołnierze do zabezpieczania rur. Szeroka gama tego typu produktów dostępna na rynku pozwala na szybkie zaopatrzenie się w niezbędne materiały.