admin Maj 30, 2022 Artykuly sponsorowane

Co to jest poliuretan i jak wygląda proces jego wytworzenia ?

Poliuretan to kauczuk syntetyczny, który ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Materiał ten daje szeroką możliwość wytwarzania produktów o właściwościach elastycznych np. takich jak: opony czy arkusze poliuretanowe. Znajduje również zastosowanie w przemysłowych plastyfikatorach, klejach i tworzywach sztucznych np. przy produkcji żywic termoplastycznych. Polimery poliuretanowe są zazwyczaj drukowane na podłożach warstwami (takich jak polistyren lub poliwęglan), aby stworzyć gotowy wyrób. Polimery te można podgrzewać, utwardzać i kształtować różnymi metodami, w tym: formowanie wtryskowe i wytłaczanie. Najpopularniejszą metodą jest formowanie przez wytłaczanie, w którym polimer jest wtłaczany do formy poliuretanowej i utwardzony (poza formą) w celu utworzenia produktu końcowego. W przypadku stosowania formowania wtryskowego, zazwyczaj polimer jest wtryskiwany do zamkniętej otoczki z materiału poliuretanowego, a następnie jest podgrzewany aż do zmiękczenia i utworzenia odcisku. Materiał poliuretanowy jest następnie formowany wokół tego odcisku w wyniku czego powstaje produkt końcowy. Polimer może być wtryskiwany do formy w dwóch różnych trybach, w zależności od metody użytej do jego formowania. W jednym trybie gazowe podłoże służy do odciskania odcisku na powierzchni formy wtryskowej przed utwardzeniem. W innym trybie proces implantacji płynnej służy do wykonania odcisku na powierzchni formy wtryskowej. W jednym trybie ciekły nośnik jest wtryskiwany do wnęki formy wtryskowej za pomocą pręta wtryskowego, który ma wklęsłą powierzchnię do stykania się i poruszania w strefie pomiędzy ścianą a dolną powierzchnią wnęki.

Jakie są rodzaje gumy poliuretanowej?

Kauczuk poliuretanowy jest rodzajem kauczuku, który powstaje z połączenia dwóch lub więcej składników. Jest szeroko stosowany w produkcji różnych produktów. Główną zaletą gumy poliuretanowej jest to, że może być produkowana tanio i może być stosowana jako zamiennik gumy naturalnej.

Połączenie gumy poliuretanowej z innymi komponentami może pozwolić firmom na wytwarzanie produktów, które są tańsze i trwalsze. Mają również wiele zalet w porównaniu z kauczukiem naturalnym, na przykład: są mniej szkodliwe i można je zastosować w miejscach, w których nie można użyć kauczuku naturalnego. Najważniejszym składnikiem natlenionych kauczuków poliuretanowych jest tlen. Jednym z rodzajów gumy poliuretanowej jest poliuretan metylouretan (PUMUL). PUMUL może być wykonany z oksy-karboksyetylenu (OXY) i tlenku węgla (CO) lub styrenu i tlenku węgla (SREP). Znajduje zastosowanie w wielu branżach, w tym sportowej. W Związku Radzieckim i Chinach był głównym źródłem produkcji kauczuku poliuretanowego. Inny typ można również wytworzyć ze styrenu i soli nieorganicznych, takich jak: siarczan sodu lub siarczan potasu.